To nie problem. Podaj adres poczty elektronicznej przypisany do Twojego konta, a następnie naciśnij przycisk "Zatwierdź". Prześlemy Ci Twoją nazwę listem elektronicznym.

Kwalifikacje
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Legitymacja biegłego rewidenta