Biuro Usług Rachunkowych i Audytorskich ABAKUS jest działalnością prowadzoną przez Teresę Grabowską, posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta i doradcy podatkowego.

Swoje usługi biuro świadczy od 1 sierpnia 1997 roku. Firma wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Usługi, które dla swoich klientów biuro świadczy najczęściej to prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych, badanie sprawozdań finansowych oraz doradztwo podatkowe.

Zmieniony (Środa, 18 Listopad 2009 19:33)

 
Kwalifikacje
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Legitymacja biegłego rewidenta