Na naszą ofertę składają się głównie: obsługa księgowa i podatkowa firm, badanie sprawozdań finansowych oraz doradztwo podatkowe

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie ksiąg podatkowych
  • obsługa płacowa i rozliczenia związane z ZUS
  • sporządzane wszelkich deklaracji i rozliczeń podatkowych
  • badanie sprawozdań finansowych
  • inne usługi rewizji finansowej
  • doradztwo podatkowe
  • doradztwo rachunkowe
  • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych

Zmieniony (Środa, 18 Listopad 2009 19:33)

 
Kwalifikacje
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Legitymacja biegłego rewidenta